Zakon o zadrugah

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 25. 9. 2009 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zadrugah, ki obsega:

  • Zakon o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 13/92 z dne 20. 3. 1992),
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-A (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4.2. 1993),
  • Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah – ORZZad67 (Uradni list RS, št. 22/94 z dne 28. 4. 1994),
  • Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena Zakona o zadrugah – 4. točka B razdelka »Vinske kleti« ORSPZZad (Uradni list RS, št. 35/96 z dne 5.7.1996),
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-B (Uradni list RS, št. 41/07 z dne 11.5.2007) in
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – ZZad-C (Uradni list RS, št. 87/09 z dne 2.11.2009).


ZAKON O ZADRUGAH, uradno prečiščeno besedilo (ZZad-UPB2), prenesi si dokument (PDF)

UREDBA SVETA (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE), prenesi si dokument