Projekt fitoremediacije v Spodnji Savinjski dolini

V zadrugi Konopko skupaj s partnerjem Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v Spodnji Savinjski dolini izvajamo projekt Fitoremediacija s konopljo. Zaradi prepoznane onesnaženosti tal na širšem območju Spodnje savinjske doline želimo preveriti možnosti uporabe rastline - industrijske konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija).

Za zagotovitev točnosti podatkov od lanskega leta spremljamo izhodiščna stanja tal na dveh lokacijah v dolini ter spremembe v zemlji po uporabi industrijske konoplje v 2 letih trajanja projekta (2021-2022). Prav tako spremljamo spremembe vsebnosti težkih kovin v posameznih delih rastline, kar nam bo omogočalo oceniti možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene.

Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov želimo ozaveščali občane, kmetovalce, šolajočo se mladino o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo in v druge namene – konoplja v kulinariki, kozmetiki in gradbeništvu. S strokovnim seminarjem želimo izobraziti udeležence, ki se bodo odločili za pridobitev dodatnega znanja s področja fitoremediacije, za ranljivo skupino mladih ali nezaposlenih bomo izvedli izobraževanje o potencialu in uporabnosti konoplje v vsakdanjem življenju.
Obenem bomo tudi prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe. Na ta način ponuja konoplja velik potencial za območje Spodnje Savinjske doline, saj se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave lahko poveča prihodek kmetovalcem in podjetnikom s prodajo na trgu.

Verjamemo, da je vsebina projekta zanimiva za prebivalce območja Spodnje Savinjske doline, saj je to območje, žal poznano kot onesnaženo s težkimi kovinami in pesticidi zaradi preteklih načinov kmetovanja na tem območju. Ker vemo tudi, da smo Slovenci vrtičkarski narod, ponuja uporaba industrijske konoplje možnost čiščenja onesnaženih zemljin in s tem varnejšo uporabo pridelanih vrtnin (samooskrba).

Zato med ciljnimi skupinami prepoznamo:

  1. Vrtičkarje in kmetovalce na širšem območju Spodnje Savinjske doline - za pridelavo zdrave in kakovostne hrane
  2. Odločevalce s področja okolja, kmetijstva in razvoja - pridobivanje novih kompetenc in znanj
  3. Šole in društva, katerih dejavnost je povezana z varstvom okolja
  4. Ranljive skupine mladih in nezaposlenih - dvig zavesti o pomenu varovanja okolja in pridelave zdrave hrane, predstavitev potenciala in uporabnosti konoplje.


Predvidena so:

  • dva sklopa izobraževanja na temo Gojenje in uporabnost konoplje: konoplja v prehrani, konoplja v kozmetiki, konoplja v gradbeništvu, ekonomski potencial konoplje (izvedemo v vsaki občini)
  • izobraževanje za mlade in nezaposlene - ranljiva skupina: Uporabnost industrijske konoplje v vsakdanjem življenju (izvedemo v vsaki občini)
  • izvedba skupne delavnice Ekosistemska analiza zemlje na terenu


Več o projektu lahko spremljate na spletni strani https://fitoremediacija.konopko.si/

Vabila na posamezne dogodke (ki bodo v aprilu in maju) bomo pravočasno objavili na naši spletni in FB strani ter izvedli promocijo s pomočjo občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec in KGZ Celje (Žalec).


Datum objave: 31.03.2022